Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 02 2015

zmijka89
13:36
5904 6895

December 22 2014

zmijka89
12:35
Nie daj się rutynie, pierdyknij awanturkę z byle powodu
zmijka89
12:34
Co mnie nie zabije to wzmocni mojego drinka
Reposted bytheworstnightmareMargoliusz
zmijka89
12:33
Możesz pocałować mnie w dupę tylko nie zapomnij odessać tłuszczu.
zmijka89
12:33
Zawroty głowy, rzyganie, wzdęty brzuch... To pewne. Jestem w ciąży z Jackiem Danielsem.
zmijka89
11:40
8521 c966 500
Reposted fromrol rol viatheworstnightmare theworstnightmare
zmijka89
11:39
Miłość
Reposted fromtheworstnightmare theworstnightmare
zmijka89
11:37
5297 4236
zmijka89
11:35
3027 afb5 500
11:29
I failed as a student.
I failed as a daughter.
I failed as a girlfriend.
I failed as a human being.
— a good representation of myself   (via horrid-child)
Reposted fromzzuuoo zzuuoo viadepressionsucks depressionsucks

December 21 2014

zmijka89
15:34
7289 1f3c 500
Zach
Reposted fromhydrosphere hydrosphere viablondi blondi

December 20 2014

zmijka89
11:58
Reposted frommayamar mayamar viakocieserce kocieserce
zmijka89
11:53
3137 1f8c 500
Reposted fromkjuik kjuik vialucidumintervallum lucidumintervallum
zmijka89
11:53
zmijka89
11:51
zmijka89
11:50
8578 281e
Reposted fromjustMeee justMeee viablondi blondi

December 17 2014

zmijka89
10:59
7608 fe3a 500
zmijka89
10:59
7537 ba7d 500

December 16 2014

zmijka89
19:48
3715 b82c 500
takie życiowe.
Reposted frompiehus piehus viamirabell mirabell

December 14 2014

zmijka89
11:44
Jestem GRUBA bo mnie stać!
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl