Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 01 2015

zmijka89
17:07
7218 3900 500
Reposted fromkjuik kjuik viazeberko zeberko

April 16 2015

zmijka89
15:00
6989 4b74 500
Reposted fromvispillo vispillo viapiehus piehus

March 16 2015

zmijka89
16:22

March 13 2015

zmijka89
13:04
5452 ece0 500
Reposted fromherz herz viablondi blondi

March 11 2015

zmijka89
17:17
Reposted fromFlau Flau vianiekoniecznieomnie niekoniecznieomnie

March 10 2015

zmijka89
11:07

March 07 2015

zmijka89
12:14

March 03 2015

zmijka89
11:12
Reposted fromonlyman onlyman viakrolowa-sniegu krolowa-sniegu

February 17 2015

zmijka89
11:05
Tak mi trzeba wiedzieć, że się ktoś o mnie troszczy w tym obcym świecie. I wiem, jak bardzo nie zasługuję na tę troskę - ja z moimi idiotycznymi depresjami i całą tą maszynerią spekulacji.
— Halina Poświatowska
zmijka89
10:59

ty to jesteś taka ambiwalentna. najpierw taka miła, urocza, a nagle jak coś pierdolniesz..

zmijka89
10:59

February 09 2015

19:18

February 07 2015

19:40
2137 2a80 500

January 29 2015

zmijka89
15:46
trudno
Reposted fromnoirfleur noirfleur viakatalama katalama

January 27 2015

13:01

January 22 2015

zmijka89
19:07
“Chciałbym już móc z Tobą dzielić łóżko, poduszkę, sen i życie. Wiesz?”
— znalezione
Reposted frombeatkazz beatkazz viadavidpaulina davidpaulina
zmijka89
19:06
Jak mogłam myśleć, że jestem wyjątkowa?
Reposted fromfullofcolors fullofcolors

January 08 2015

zmijka89
23:42
zmijka89
23:42
1238 6224 500
Reposted fromYuei Yuei viarock-sex-love rock-sex-love

January 07 2015

zmijka89
17:33
ciekawie to brzmi z Twoich ust..
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl